Menadžment i marketing organizacija za razvoj specifičnih, tematskih kulturno turističkih proizvoda

Klaster puteva kulture Uncategorized Kulturne rute povezale Srbiju, Sloveniju i Hrvatsku
01 Tesla ways foto Ana Djordjevic

Kulturne rute povezale Srbiju, Sloveniju i Hrvatsku

10.Apr.2016 by Klaster puteva kulture

Umrežavanjem organizacija, institucija, privrednika i obrazovnih institucija iz Srbije, Slovenije i Hrvatske, Klaster puteva kulture postao je međunarodna mreža za razvoj kulturnih ruta u regionu.

Na Skupštini Klastera, održanoj 8. aprila u Beogradu, oformljena su upravna tela sastavljena od predstavnika članica Klastera puteva kulture iz sve tri zemlje. Upravni odbor čine Manuela Graf, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, koja je predsednik UO i generalni menadžer Klastera, Darja Radić, Viša škola za turizam i ugostiteljstvo Bled, Ivor Zidarić, Val kulture, Zagreb, Tatjana Pivac, Departman za geografiju, turistički i hotelski menadžment Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta Novi Sad, Milena Kostić, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd. U Nadzornom odboru su: prof. Jovan Popesku, Univerzitet Singidunum, Beograd, Janja Viher, Zavod za turizem iz Maribora, i Vladimir Jovanović, Turistička organizacija Niš, dok Specijalan odbor za razvoj rute Putevima Tesle kroz Evropu čine Branimir Jovanović, Muzej Nikola Tesla, Beograd, Andrea Štalcar Furač, Novi Svijet – KulturA Urbani, Zagreb, i Branko Kovačević, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, predsednik Nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije.

„Privilegija je za našu Višu školu i za mene lično da se pridružimo Klasteru puteva kulture. Verujemo da je bogato i jedinstveno kulturno nasleđe regiona veliki potencijal za sve zemlje učesnice i partnere za budući razvoj kulturnog turizma. Region je još neotkriven. Mada ovo može biti shvaćeno kao naša slabost, to je naša šansa s obzirom da će i sadašnji i budući turisti tragati za takvim neotkrivenim mestima koja mogu da im ponude jedinstveno iskustvo. Razvoj zajedničkih kulturnih proizvoda u regionu predstavlja za sve nas mogućnost za valorizaciju kulturnog nasleđa, razvoj preduzetnštva, otvaranje novih radnih mesta, unapređenje saradnje na polju kulture i turizma“, smatra Darja Radić.

Klaster puteva kulture je osnovan 2013. godine kao destinacijska marketing i  menadžment organizacija, koja se bavi kreiranjem i razvojem puteva kulture kao specifičnih tematskih kulturno-turističkih proizvoda, brendiranjem određenih oblasti kroz puteve kulture i pozicioniranjem na svetskom turističkom tržištu, kao i održivim razvojem i promocijom kulturnog nasleđa, povećavanjem svesti o neophodnosti njegovog očuvanja i plasiranjem na turističkom tržištu radi kulturnog i privrednog razvoja čitavih regiona. Klaster umrežava  preko  40  institucija  kulture, turističkih organizacija, organizacija civilnog društva, privrednika i čak šest fakulteta, i trenutno aktivno radi na razvoju dve kulturne rute: Putevima Tesle kroz Evropu i Putevima zmajeva.

„Umrežavanjem tri zemlje kroz Klaster puteva kulture ostvareni su svi uslovi da najpre ruta Putevima Tesle kroz Evropu, a kasnije i druge rute na kojima radimo, dobiju sertifikat Saveta Evrope i postanu zvanični evropski putevi kulture. Stoga je ovo izuzetno veliki i važan korak za sve nas i jako mi je drago da se sve dešava baš u godini velikog jubileja – 160 godina od rođenja Nikole Tesle“, objašnjava Manuela Graf.

Kulturno-turistička ruta Putevima Tesle u Srbiji (www.teslaways.rs) obuhvata Muzej Nikole Tesle, kao centralnu tačku, zatim beogradski Muzej nauke i tehnike, Beograd iz ugla Nikole Tesle – putanju kojom se kretao Tesla 1892. godine kada je posetio Beograd, Negotin kao rodni grad Đorđa Stanojevića, i deset malih starih hidroelektrana Elektroprivrede Srbije, koje su pravi mali živi muzeji, a nastale su mahom zahvaljujući prijateljstvu i saradnji Tesle i Stanojevića. Na ruti je i Muzej Jovana Jovanovića Zmaja u Sremskoj Kamenici, Teslinog omiljenog pesnika, zatim manastir Šišatovac odakle potiče priča o Teslinoj ljubavi prema golubovima, ali ni Idvor i Zavičajni kompleks Mihajla Idvorskog Pupina, Teslinog savremenika, prijatelja i donekle rivala. Hrvatski deo rute CRO Tesla Tour (www.e-tesla.org) obuhvata celu Hrvatsku: Smiljan, rodno mesto Nikole Tesle, Karlovac – grad u kome je završio gimnaziju, Zagreb i Tehnički muzej „Nikola Tesla“, kao i stare hidroelektrane Ozalj i Krka. Posebnu tematsku celinu čini prvi deo rute „Dolina svjetla i vode: Zagreb-Karlovac i Ozalj“. Nikola Tesla je 1878/1879. živeo i prvi put u životu radio baš u Mariboru, zato je i ovaj grad značajan za razvoj evropskih Puteva Tesle, a ruta bi u narednom periodu trebala da obuhvati i ostale evropske zemlje u kojima je Tesla ostavio traga – Austriju, Mađarsku, Češku i Francusku.

„Hrvatska priča o Tesli, osim što baštini izvorne destinacije, oslanja se na snagu prirode kao izvora Tesline ispiracije naglašavajući obrazovanje, zapažanje i poticajnu zajednicu kao ključ promjena usklađujući Teslin životni stil sa inovativnom turističkom pričom. Kolika je važnost poveznica među zemljama govori i činjenica da na Teslinom putu svjetlosti i pozitivne energije nema mjesta ni za granice, ni za podjele, ni za zatvaranja. Samo Tesla može učiniti korak više, upravo umrežavanjem zemalja po modelu koji je sam živio: snagom uma i tijela. Snagom volje. Spoj umjetnosti, baštine i znanosti nisu slučajni. U krajevima u kojima je bogatstvo prirodnih resursa najveći potencijal a svjetlo i voda dosegli svoj vrhunac, kroz snagu umjetnosti i poticaj znanosti, europska pa i svjetska prednost nisu upitne“, kaže Andrea Štalcar Furač.

Sa druge strane, ruta Putevima zmajeva oslanja se na drevna predanja kao vredno nematerijalno nasleđe, obuhvata gradove, utvrđenja, manastire, predele, za koje su vezane priče o zmajevima i zmajevitim junacima. Istorija, mitologija, mnoge legende, narodne pesme i priče, materijalno i nematerijalno nasleđe, deo su ove rute. Jedino Srbija, Bugarska i Makedonija sačuvale su veoma arhaičnu viziju zmaja sa glavom petla ili ovna, zmijolikog ili u obliku šarana. Zmaj je simbol Ljubljane, obilje predanja je sačuvano u centralnoj Sloveniji, a Hrvatska ima Zmajevitu špilju na Braču, mnogo priča o zmajevima i vilama u istočnoj Hrvatskoj (Slavoniji) i tematsku šetnu turu kroz Zagreb „Uspavani zmaj“.

„Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo biti dio platfrorme Klastera puteva kulture te povezati se regionalno sa sličnim tvrtkama, organizacijama, institucijama. Uskoro se vidimo na festivalu narodnih priča, legendi i mitova LegendFest u Lukavcu (blizu Zagreba), gdje imamo krasnu suradnju na temi zmajeva“, najavljuje već prve korake saradnje Ivor Zidarić, čije udruženje Val kulture radi na promociji hrvatske kulturne materijelne i nematerijalne baštine, kulture i umetnosti, turizma i obrazovanja, a poznato je po organizovanju širom Hrvatske festivala LegendFest, koji je prepoznat kao jedan od najboljih evropskih festivala posvećenih umetnosti i zajednici.

O putevima kulture:
„Putevi kulture su jedan od vodećih trendova u kulturnom turizmu današnjice. To su jedinstveni kulturno-turistički proizvodi koji tematski spajaju više atrakcija i zanimljivih destinacija u jednoj ili više zemalja. Maštovita upotreba kulturnog nasleđa glavni je adut puteva kulture. Boraveći na jednom putu kulture turista dobija mogućnost da se „vrati u prošlost“, upozna sa jednom značajnom istorijskom ličnošću, određenom kulturnom epohom, običajima zemlje u kojoj boravi, i uz to se zabavi. Kulturne rute povezuju više zemalja i promovišu zajedničko kulturno nasleđe Evrope. Oni doprinose i razvoju nauke, unapređenju obrazovanja, očuvanju kulturne raznolikosti, podstiču međukulturni dijalog. Mogućnosti koje nudi kultura i nauka veoma lako mogu biti u funkciji ekonomije. Svaka ruta je plodno tlo za razvoj malih preduzeća (zanati, suveniri), zapošljavanje lokalnog stanovništva (animatori, interpretatori), ali i razvoj novih gastronomskih specijaliteta u skladu sa temom puta kulture“, kaže Manuela Graf.


Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
Developed and Copyright © PIXEL2GO, powered by Univerzitet Singidunum - 2014