Menadžment i marketing organizacija za razvoj specifičnih, tematskih kulturno turističkih proizvoda

Klaster puteva kulture Projekti Putevima rudarstva – Balkan kolevka metalurgije

Putevima rudarstva – Balkan kolevka metalurgije

22.Jun.2014 by Filip Kunjadić - Ćulibrk

Neverovatno putovanje kroz razvoj rudarstva od praistorije do današnjih dana…

Put rudarstva Kolevka metalurgijeRezultati laboratorijskih ispitivanja na institutima za arheometalurgiju u Britaniji pokazali su da je teritorija današnje Srbije kolevka svetske metalurgije. Prvo topljenje metala počelo pre 7.000 godina u ataru sela Veliko Laole, na današnjem lokalitetu Belvode. Ruda se kopala na obližnoj Rudnoj glavi, prerađivala na Belovodama, a pretpostavlja se da je Pločnik, lokalitet kod današnjeg Prokuplja, bio je neka vrsta velikog praistorijskog industrijskog centra. Zanimljiva stara rudarska okna, u koja se čak može ući, postoje i u Đavoljoj varoši. Ako se tome doda Bor, kao rudarski grad u kome postoji i Muzej rudarstva i posve nesvakidašnji, podzemni Rudarski kafić u Borskom rudniku, te rudnici kod Aleksinca i Knjaževca, dobijamo neverovatno putovanje kroz razvoj rudarstva od praistorije do današnjih dana.

https://www.facebook.com/MiningRoute
***
Je li Srbija kolevka metalurgije?

Autori projekta Razvoj metalurgije u Evroaziji: evolucija, organizacija i upotreba ranih metala na Balkanu su Miljana Radivojević (UKL), Ben Roberts (Univerzitet u Duramu) i Tilo Rern (UKL). Projekat predstavlja nastavak doktorskog istraživanja Miljane Radivojević o trenutno najstarijoj dokumentovanoj metalurgiji na svetu – staroj 7.000 godina, čiji su tragovi detektovani na lokalitetu Belovode u istočnoj Srbiji. Projekat je takođe nastavak petogodišnje saradnje među institucijama koje istražuju ovu oblast: UKL, Narodni muzej u Beogradu i Narodni muzej Toplice u Prokuplju.
Projekat finansira Istraživački savet Velike Britanije za umetnost i društvene nauke (Arts and Humanities Research Council – AHRC), i u trogodišnje istraživanje biće uloženo preko pola miliona funti. Iskopavanja će biti vršena tokom ovog i narednog leta, a obrada podataka i publikacija će biti završeni do kraja 2014. godine.


Tags: , , , , ,
Developed and Copyright © PIXEL2GO, powered by Univerzitet Singidunum - 2014