Menadžment i marketing organizacija za razvoj specifičnih, tematskih kulturno turističkih proizvoda

Klaster puteva kulture Upravni odbor
DSC_0283

Manuela Graf, predsednica UO

30.Sep.2013 - Klaster puteva kulture

Trenutno je PhD istraživač na Univerzitetu u Guessenu u Nemačkoj (International Graduate Center for the Study of Culture - GCSC) i predsednica je UO odbora Klastera puteva kulture. Završila je Filološki fakultet, ali je kroz master studije otišla u turizam. Ima višegodišnje iskustvo u kulturi i turizmu kao projekt i PR menadžer, istraživač, trener, novinar i urednik…. Saznajte više

Darja Radić

Darja Radić

30.Sep.2013 - Klaster puteva kulture
daniela

Daniela Angelina Jelinčić

29.Sep.2013 - Klaster puteva kulture

Znanstvena savjetnica, Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Daniela Angelina Jelinčić magistrirala je (2000.) i doktorirala (2004.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na teme vezane uz kulturni turizam. Kao znanstvena savjetnica radi u Odjelu za kulturu i komunikacije. Njen istraživački interes fokusiran je na kulturni turizam, kulturne/kreativne industrije, kulturnu politiku, kreativnost/inovativnost, ekonomiju kulture, društvene inovacije… Saznajte više

Tatjana Pivac

Tatjana Pivac

29.Sep.2013 - Klaster puteva kulture
Milena Kostic

Milena Kostić

29.Sep.2013 - Klaster puteva kulture
Developed and Copyright © PIXEL2GO, powered by Univerzitet Singidunum - 2014