Menadžment i marketing organizacija za razvoj specifičnih, tematskih kulturno turističkih proizvoda

Klaster puteva kulture Nadzorni odbor

Doc. Dr Danijel Pavlović

05.May.2016 - Klaster puteva kulture

Dr Danijel Pavlović je docent na Univerzitetu Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment. Doktorirao je iz oblasti menadžmenta u turizmu na temu „Merenje konkurentnosti kao osnova za unapređenje položaja turističke destinacije“. Koautor je knjige pod naslovom: „Menadžment turističkih agencija i organizatora putovanja“. Glavna područja njegovog istraživanja uključuju menadžment u turizmu, konkurentnost turističke destinacije i… Saznajte više

Bernarda Karo

05.May.2016 - Klaster puteva kulture

Specijalist za kongrese, statistiku i projekte, Zavod za turizem Maribor – Pohorje

Vladimir Jovanović

05.May.2016 - Klaster puteva kulture

Turistička organizacija Niš, Srbija

Developed and Copyright © PIXEL2GO, powered by Univerzitet Singidunum - 2014