Menadžment i marketing organizacija za razvoj specifičnih, tematskih kulturno turističkih proizvoda

Klaster puteva kulture 2016 March 16
Putevima zmajeva kroz Golubac

Svetski dan pripovedanja na Putevima zmajeva

16.Mar.2016 by Klaster puteva kulture

Kako je prokleta Jerina gradila Golubački grad, kako izgleda zmaj sa Dunava, zašto je  opasno nagaziti na “vilino kolo”, kako suđenice određuju ljudsku sudbinu, zašto se u selu Požeženo mnogi još uvek živo sećaju priča o vampiru Malom Miki, a plaše todorovaca i Todorove nedelje, saznaćete na predstojećem događaju u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka…. Saznajte više

Developed and Copyright © PIXEL2GO, powered by Univerzitet Singidunum - 2014