Menadžment i marketing organizacija za razvoj specifičnih, tematskih kulturno turističkih proizvoda

Klaster puteva kulture 2015 October

Kruševac

12.Oct.2015 by Klaster puteva kulture

Kako postati član?

12.Oct.2015 by Klaster puteva kulture

Član Klastera puteva kulture može postati svaka institucija, organizacija, firma ili pojedinac, koji žele da, zajedno sa drugim članovima Klastera, učestvuju u razvoju puteva kulture kao specifičnih kulturno turističkih proizvoda, imaju projekte, proizvode ili usluge koje bi doprinele radu Klastera i kulturnim rutama koje Klaster razvija. Članovi su dužni da se pridržavaju Statuta Klastera puteva… Saznajte više

Developed and Copyright © PIXEL2GO, powered by Univerzitet Singidunum - 2014